Domännamnsökning

Domänregistrering
För att skapa en identitet på Internet behöver man ett eget domännamn. Det gör det enklare för dig och dina kunder att kommunicera. Med ett eget domännamn har du möjlighet att skaffa din egen hemsida t.ex. "www.foretagsnamn.se" och för e-post "namn@foretagsnamn.se".

Du kan också säkra varumärken och framtida idéer genom att registrera domännamn och parkera dem. Så snart det blir aktuellt att använda ett domännamn så är det bara att aktivera det.
Ta reda på om ett domännamn är ledigt! Du kan söka på flera toppdomäner samtidigt.