easyUPDATEsystem: Teknik

Plattformar
Systemet är en svit av CGI-program (perl) och kan användas på
unix-, linux-, darwin- och windowsservrar, även om unix, linux
och darwin är att föredra. Programmen måsta ha rättighet att
skriva till fil i hemsidans huvudkatalog. Så är det på de flesta
webbhotell.

Webläsare kan vara i stort sett vilken som helst, t.ex. Firerfox,
Safari, Opera eller Explorer.

Mallar
Egentligen är systemet inte beroende av mallar. Det kan också
appliceras på redan befintliga sidor. En hemsida behöver alltså
inte byggas om för att passa systemet. Men för att skapa nya
sidor används en eller flera mallar. De kan lätt skapas ur
befintliga sidor.

Flera användare - ingen överskrivning eller låsning
Två eller flera användare kan uppdatera var sitt avsnitt
på en och samma sida, utan risk att skriva över varandra.
I system med flera användare uppstår oftast en risk att man
skriver över varandras uppdatering, om man arbetar på samma
sida. Med easyUPDATE blir det inte så, inte ens om man arbetar
samtidigt. Sidan är inte heller låst under tiden den uppdateras
av någon av användarna.

Magiskt? Nåja, fiffigt i alla fall!
Databas eller inte?
EasyUPDATEsystem arbetar direkt på servern med html-filerna.
Någon databas är inte inblandad, vilket är både för- och
nackdel. Databas har blivit något av ett "värdeord", men för
att underhålla - även en ganska stor webplats - behövs det
oftast inte. På webplatser där stora datamängder ackumuleras
över flera år - exempelvis dagstidningar - är dock system med
databas överlägset för att samtidigt skapa ett lättarbetat arkiv.
I andra fall innebär det oftast långsammare laddning.

Rena, statiska html-sidor laddar snabbare!

Det har visat sig att easyUPDATEsystem väl hanterar
webplatser med flera hundra sidor och ett
flertal användare/redaktörer.
webgraph_easyUPDATElogo.gif

Prova själv!
http://demo.webgraph.se/