easyUPDATEsystem: Introduktion

webgraph_redigeringspanel.gif

Manöverpanelen när du loggat in

Rubrikerna nedan motsvarar knapparna i manöverpanelen.

Välj sida
 • I den här menyn väljer du den sida som du vill arbeta med. Klicka sedan på någon av de andra knapparna för att redigera text eller arbeta med bilder och media.

Visa
 • Visar den aktuella valda sidan så som den för tillfället ser ut.
 • Webläsare kan annars ibland visa sidan ur sitt cache-minne så att en uppdatering inte syns. Här kan du kolla det.

Ångra
 • Ångrar den senast sparade åtgärden. Kan växlas (Ångra <-> Gör om).

Redigera text
 • Om du har valt en sida i meny Välj sida , kan du direkt arbeta med den.
 • Om du låter Välj sida... stå kvar i menyn, kommer du att få möjlighet att välja bland alla befintliga sidor i en sekundär meny.
 • Om du väljer Skapa ny... kan du sedan välja mellan de mallar som finns tillgängliga för att skapa nya sidor.

Läs mer om att Redigera_text!
Bilder/Media
 • Om du har valt en sida i menyn Välj sida , kan du direkt arbeta med den.
 • Markera först vilket textställe som ska bära bild/media med Redigera text . Klicka på Spara .
 • Om du väljer en mediafil, läser den över en bild som du valt.
 • Bild/media-stället kan lämnas tomt för senare användning.

Se film om att lägga in bilder:
http://demo.webgraph.se/demo_bild_lagg_in.html

Se film om att lägga in media:
http://demo.webgraph.se/demo_media.html
Ladda upp bilder/filer
 • Här kan du ladda upp bilder, media-filer eller pdf-filer.
 • Du kan ladda upp till fyra filer samtidigt.
 • Vid redigerings-ställena i Redigera text , markerar du var bilderna ska vara.
 • Du kan senare redigera bilderna med Bilder/Media .
Meny-redigering
 • Knappen finns bara med om du har ett menysystem för länkar på din hemsida.
 • Du kan redigera menyer som hör till ditt användarnamn.
 • Du kan länka även till andra sidor i menyn.

Se en film om meny-redigering:
http://demo.webgraph.se/demo_meny-redigering.html

Prova online!

Logga in med kalle/anka eller kajsa/anka och prova ONLINE! http://demo.webgraph.se/

Där finns också korta videofilmer som visar momenten.