Webbapplikationer

Webbapplikationer och anpassningar

Webgraph har ett antal program som utvecklats för olika webplatser. Därför finns en god kapacitet att utveckla eller specialanpassa program för just dina behov.

Progam integrerade i easyUPDATEsystem innehåller funktion för:
  • Textredigering
  • Bildbehandling
  • Sökning inom webplatsen
  • Kommentarer (besökarna kan kommentera sidan.)
  • E-post-listor, Nyhetsbrev

Utöver easyUPDATEsystemet finns redan program för
  • Bokning online
  • Bildredigering online
  • Produktutformning online
  • Uppladdning och hämtning av filer