easyUPDATEsystem: Bildredigering

Lägga in bilder:

eu-bildarkiv.gif
Ovanför: Bildarkivet och alternativen för placering, bildtext, länkning mm.

 • Ladda upp bilder med Ladda upp bilder/filer -knappen.
 • Välj ett redigeringsställe i miljön Redigera text på den sida du arbetar med.
 • Markera knappen Bild/Media där. Klicka på Spara .
 • Du kommer då in i miljön för att välja bilder som visas här ovan.
 • Lägg märke till knappen efter texten Redigera . Den öppnar bildredigeringen, se nedan.

Du kan redigera bilder så här:

eu_beskar_katt.jpg
 • Ändra storlek på bilder.
 • Beskära bilder.
 • Rotera bilder.
 • Placera bilder löpande i text.
 • Placera bilder till vänster eller höger om text.
 • Centrera bilder.
 • Skriva en bildtext som följer med bildens placering.
 • Länka bilder.
 • Ta bort ett bildställe.
 • Bilden tas bort från sidan, men finns kvar i bildkatalogen.

Radera gamla oanvända bilder ur bildkatalogen:
 • Ställ in Välj sida i den blå panelen i easyUPDATE-miljön.
 • Klicka på Bilder/Media .
 • Klicka på Lista oanvända bilder när den knappen visas.
 • De bilder du väljer raderas permanent.

Prova själv!

Gå till http://demo.webgraph.se/

Där finns också videofilm som visar
både hur du lägger in en bild och
redigerar den.

Se filmen "Lägga in bild":
http://demo.webgraph.se/demo_bild_lagg_in.html