Sökmotoroptimering

Hur får man bra resultat i sökmotorerna?

forstoringsglas.jpg

Det här är de riktlinjer Webgraph följer för att optimera hemsidor i sökmotorerna. Det är ibland frågan om ett speciellt arbete men ingår alltid som en självklarhet när en ny sida skapas.

Låt oss konstatera att alla inte kan komma först, det är omöjligt. Att komma bland de tio första är i allmänhet bra, men det beror också på hur många som du konkurrerar med. Och det finns några grundläggande saker att tänka på när men vill få bra resultat i internetsökningar.

Absolut viktigast är:
  • En titel som väl, men kort beskriver sidans innehåll.
  • Ett innehåll som verkligen svarar mot sidans titel och rubrik.
  • En väl strukturerad sida avseende sidhuvud, titel, rubriker och text.
  • En ren korrekt kodsyntax enligt de riktlinjer som finns.

Man kan ytterligare förbättra sidans sökresultat.
  • Att andra sidor länkar in till din sida är ett plus. Det ska helst vara från andra sidor som också handlar om liknade ämnen som dina.
  • Att anmäla sig i internetkataloger och sökmotorer. Det ska dock inte ske för ofta. Med ett vettigt innehåll på sidorna blir de indexerade i alla fall.
  • Att använda s.k. metataggar. De finns osynligt i sidans huvud och används bl.a. för att ange nyckelord och ge en kort beskrivning av sidans innehåll. Här är det också viktigt att inte överdriva mängden nyckelord eller ge en för lång beskrivning.
Det handlar alltså om ärlighet för att på lång sikt rankas högt
i sökmotorerna, att vara saklig och uppriktig om sidans innehåll.
Viktigt är också att sidorna är korrekt kodade.
Sedan är det självklart att man får mycket större konkurrens om
man skriver om ett vanligt ämne. Är det ett något mer ovanligt
ämne ökar naturligtvis chansen att komma först i en sökning.

Det gäller också att sticka ut och försöka hitta något speciellt,
men ändå något som man kan förvänta sig blir föremål för en sökning.
Det här kan vara lite knepigt, men man kan få en del hjälp genom att
själv göra sökningar med olika termer. Vilka söktermer är vanligast?
Är innehållet på dina sidor relevant för någon ofta använd sökterm?
[ Utöver det här finns en del trick för att åstadkomma
många träffar, oftast genom på olika vis generera
mängder av inlänkar från andra sidor. Det är då fråga
om en slags falsk marknadsföring som moderna sökmotorer
ofta upptäcker och genomskådar. Resultatet kan bli
uteslutning ur registren. Även om om det till att börja
med kan ge bättre placeringar i sökningar är det alltså
ingen bra strategi på längre sikt och ingenting som vi
ägnar oss åt. ]